Σμόβολο

 

Αγροτεμάχιο 13,351m2 στη περιοχή Ξαβνί.

Έχει αρτιότητα στα 4.000m2, όπου οικοδομεί 200m2 και 200m2 υπόγειο όπου δεν μετράει στο συντελεστή δόμησης αλλά μετριέται στο συντελεστή κάλυψης. 

Στο αγροτεμάχιο αν χρειαστεί μπορεί να γίνει κατάτμηση και να κοπεί σε μερίδια.  

Η κατάτμηση γίνεται κάθετα προς τη φορά του δρόμου όπου έχει χαρακτηριστεί πριν το 1923. 

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει όλο το αγροτεμάχιο να οικοδομήσει χωρίς κατάτμηση τα τετραγωνικά που μπορεί να καλύψει είναι 330m2 και τα ίδια τετραγωνικά σε υπόγεια.

Η απόσταση από τη θάλασσα είναι στα 450m.

 

Edit Album

Σμόβολο

Οικόπεδο στην περιοχή Σμόβολο

  • Σμόβολο
  • Σμόβολο
  • Σμόβολο
  • Σμόβολο
  • Σμόβολο
  • Σμόβολο
  • Σμόβολο